Foredrag

FAKE/FACTS
Seldas klimaforedrag er tilpasset elever på ungdomsskolen og videregående. Her blir mytene rundt klimaendringene tatt opp og diskutert. Foredraget inneholder også eksperimenter som gir publikum knagger å henge informasjonen på. Et foredrag som i korthet forklarer hva, hvorfor og hvordan det globale klimaet endrer seg.

FYSIKK FOR FOLK FLEST!”
Hvorfor er forskning og de naturvitenskapelige fagene viktig? I hennes nyeste foredrag får man et innblikk i hva som driver Selda og hvorfor hun mener at kunnskap og spesielt kunnskap om naturen bidrar til en bedre verden.